Blog文章 - 文章分類:未分類(5)
木棉花開時 日期:2011/4/14
        想哭就哭,想笑就笑的季節         ... 《詳全文
回應(4) 引用(0)

柳家梅園 日期:2011/1/17
      ... 《詳全文
回應(2) 引用(0)

烏松崙 日期:2011/1/14
  2011 烏松崙                   ... 《詳全文
回應(4) 引用(0)

歲月刻痕 日期:2010/11/8
    刻痕       鏤刻在臉上的歲月, 那痕跡叫皺紋 是代表自己, 曾經活躍, 曾經表達自我......   半百歲月真好, 可以自在地表達自己的看法 而不須在意別人 ... 《詳全文
回應(2) 引用(0)

簡單的美 日期:2010/10/27
  從樸拙看到簡單的美~               ... 《詳全文
回應(3) 引用(0)


印象工場 攝影家手札 版權所有 © 2008 Photosharp Taiwan Inc. All Rights Reserved