title 攝影師 - Asla (asla) 作品總數:共有6個類別, 13張作品
contend
 
  仁山植物園  
放大圖形   給予推薦  
   

圖檔編號:28402
標題: 仁山植物園
上傳日期:2010/1/29 下午 12:57:31
購買/瀏覽 次數: 1/ 178
推薦次數: 0
檔案大小: 4424027位元組 (4.22 MB)
檔案長寬: 4752 x 3168 pixels
關鍵字: 仁山植物園
看更多圖形資料,   看更多作者照片
圖片授權說明
line
1 網頁圖
(Web、Blog)
512x341 pixels ( 40 KB )
18x12公分 ( 72 dpi )
>>輸出尺寸計算
檔案格式
( .jpg )
TWD $49 加入購圖清單
line
2 小圖
(書藉雜誌)
1024x683 pixels ( 145 KB )
10x7公分 ( 250 dpi )
>>輸出尺寸計算
檔案格式
( .jpg )
TWD $199 加入購圖清單
line
3 中圖
(印刷設計)
2048x1365 pixels ( 489 KB )
21x14公分 ( 250 dpi )
>>輸出尺寸計算
檔案格式
( .jpg )
TWD $899 加入購圖清單
line
4 大圖
(海報輸出)
3072x2048 pixels ( 1001 KB )
31x21公分 ( 250 dpi )
>>輸出尺寸計算
檔案格式
( .jpg )
TWD $1000 加入購圖清單
line
5 原始檔
(最大尺寸租用)
4752x3168 pixels ( 4320 KB )
48x32公分 ( 250 dpi )
>>輸出尺寸計算
檔案格式
( .jpg )
TWD $1000 加入購圖清單
line
6 原始檔
(最大尺寸買斷)
4752x3168 pixels ( 4320 KB )
48x32公分 ( 250 dpi )
>>輸出尺寸計算
檔案格式
( .jpg )
TWD $2000 加入購圖清單
line

 
  ::: 推 薦 圖 片

  ::: 作 品 集(13張,共2頁,第1頁)